Formål

Formål:
«Selskapets formål er å bygge og drive nett for vannbåren varme med basis i aktuelle energikilder, samt aktiviteter som står i naturlig tilknytning til dette, herunder deltagelse i andre selskaper med tilsvarende eller beslektet virkeområde».