Tårnhus A

Et verdensarvbygg

Tårnhuset inneholdt 15 ti-kantede 23 meter høye tårn av granitt. Tårnene var fylt med vann og kvarts, bygd for å få tak i nitrogen-dioksid gass fra ovnshuset.

Hvorfor Thermokraft?

Formål:

«Selskapets formål er å bygge og drive nett for vannbåren varme med basis i aktuelle energikilder, samt aktiviteter som står i naturlig tilknytning til dette, herunder deltagelse i andre selskaper med tilsvarende eller beslektet virkeområde»

Beliggenhet

Sentralt plassert i et historisk bygg i den mest sentrumsnære næringsparken, i et bygg med innendørs takhøyde uten sidestykke i Notodden.

Bakgrunn

Thermokraft ble opprettet som et ledd i opprustningen av sentrumsområdet. Målet var isfrie gater og fortau, samt leveranse av varme til bedrifter, kommunale og fylkeskommunale bygg.

Bedriften ble etablert i 1999 som Notodden Fjernvarme AS, men skiftet senere navn til Thermokraft AS.

Vi er i dag heleid av Notodden Energi, som igjen er heleid av Notodden Kommune.

 

Noen kunder

Bok og Blueshuset

Kunst og kulturhus

Bibliotek, kino med Dolby Atmos og 4k, kafé, live-scener med konserter og foredrag, alt pakket inn i en unik bygning i vakker natur.

Notodden videregående skole

Fylkeskommunal skole

Skolen har et bredt tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogrammer og stor bredde i fagene innen studiespesialiserende utdanningsprogram.

Hydroparken

Notodden Næringspark

Hydroparken ble etablert i 1905 av Norsk Hydro, eller som det het den gangen; Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab.

Miljøvarme

Thermokraft har et opphav i utnyttelse av returvarmen fra Becromal, et selskap som overflatebehandlet aluminium, og brukte vann til kjøling. I dag er hovedvarmen produsert av returtrevirke fra det lokale avfallsanlegget.

Miljøvennlig

Kortreist

Lokalt

Fra flis til varmt vann

Fjernvarmeanlegget er en teknisk komplisert installasjon, men kan i grove trekk beskrives med disse prosessene

1) Returflis

PRODUSERT PÅ LOKALT AVFALLSANLEGG

Trevirke består i all hovedsak av innlevert treverk på avfallsanlegget IRMAT.

2) Fyrkjele

BRENNKAMMER FOR FLIS

Brennkammeret er en stor ovn, som kan utvikle energi tilsvarende 4,9 MegaWatt (MW).

3) Varmeutveksler

VARMEN FRA OVNEN SIRKULERES I VANNET

Olje varmes opp i fyrkjelen, deretter inn i tanken, som i prinsippet er en stor radiator.

4) Renseanlegg

RENSEANLEGGET FOR LUFT

Todelt anlegg, først slynges lufta fri for store partikler, deretter brennes restene til aske.

5) Varmtvannstank

VANNTANKEN ER SOM BATTERIET

Varmt vann lagres i en tank, hvor det brukes til å utjevne mot variert krav og bruksmønster.

6) Varme bygg og gater

ISFRITT SENTRUM ER EN SUKSESS

Gatene i store deler av sentrum har blitt isfrie, dette er til både trygghet og nytte for folk i byen.