Miljøvarme

Thermokraft har et opphav i utnyttelse av returvarmen fra Becromal, et selskap som overflatebehandlet aluminium, og brukte vann til kjøling. I dag er hovedvarmen produsert av returtrevirke fra det lokale avfallsanlegget.

Miljøvennlig

Kortreist

Lokalt

Bakgrunn

Thermokraft ble opprettet som et ledd i opprustningen av sentrumsområdet. Målet var isfrie gater og fortau, samt leveranse av varme til bedrifter, kommunale og fylkeskommunale bygg.

Bedriften ble etablert i 1999 som Notodden Fjernvarme AS, men skiftet senere navn til Thermokraft AS.

Vi er i dag heleid av Notodden Energi, som igjen er heleid av Notodden Kommune.

Formål:

«Selskapets formål er å bygge og drive nett for vannbåren varme med basis i aktuelle energikilder, samt aktiviteter som står i naturlig tilknytning til dette, herunder deltagelse i andre selskaper med tilsvarende eller beslektet virkeområde»

Oppvarmede anlegg

Vi er stolte av å kunne presentere noen av våre kunder

Bok og Blueshuset

Kunst og kulturhus

Bibliotek, kino med Dolby Atmos og 4k, kafé, live-scener med konserter og foredrag, alt pakket inn i en unik bygning i vakker natur.

Hydroparken

Notodden Næringspark

Hydroparken ble etablert i 1905 av Norsk Hydro, eller som det het den gangen; Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab.

Notodden videregående skole

Skolen har et bredt tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogrammer og stor bredde i fagene innen studiespesialiserende utdanningsprogram.

Notodden Fotballklubb

Vi er bedre i lag enn vi er hver for oss.

Notodden Fotballklubb ble stiftet 3. november 1999 som ett samarbeidsprosjekt mellom Snøgg og Heddal som slo seg sammen til en klubb.

Thermokraft er et fjernvarmeanlegg, og benytter flisfyring som varmekilde for vannbåren varme.

Fra flis til varmt vann

Fjernvarmeanlegget er en teknisk komplisert installasjon, men kan i grove trekk beskrives med disse prosessene
1) Returflis

1) Returflis

Produsert på lokalt avfallsanlegg

Trevirke består i all hovedsak av innlevert treverk på avfallsanlegget IRMAT.

2) Fyrkjele

2) Fyrkjele

Brennkammer for flis

Brennkammeret er en stor ovn, som kan utvikle energi tilsvarende 4,9 MegaWatt (MW).

3) Varmeutveksler

3) Varmeutveksler

Varmen fra ovnen sirkuleres i vannet

Olje varmes opp i fyrkjelen, deretter inn i tanken, som i prinsippet er en stor radiator.

4) Renseanlegg

4) Renseanlegg

Renseanlegget for luft

Todelt anlegg, først slynges lufta fri for store partikler, deretter brennes restene til aske.

5) Varmtvannstank

5) Varmtvannstank

Vanntanken er som batteriet

Varmt vann lagres i en tank, hvor det brukes til å utjevne mot variert krav og bruksmønster.

6) Varme bygg og gater

6) Varme bygg og gater

Isfritt sentrum er en suksess

Gatene i store deler av sentrum har blitt isfrie, dette er til både trygghet og nytte for folk i byen.

Kontakt

Flisfyringsanlegget ligger Hydroparken, etablert av Norsk Hydro i 1905 for å utvinne syntetisk salpeter gjødsel fra gassen nitrogen.

Thermokraft AS

Notodden Næringpark

Heddalsveien 11

3674 Notodden

415 36 662

Tore Kåsin
Teknisk leder
Man - Fre, 8:00-15:00